Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka zwraca się z prośbą o wycenienie kosztu  usługi dla realizacji transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z miejsca ich zamieszkania na zajęcia w ŚDS i do miejsca ich zamieszkania po zajęciach w ŚDS – grupa ok 25 osób, w okresie od 03 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 w dni robocze.

Dowóz na zajęcia: dowóz uczestników musi gwarantować ich przyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) zwykle przed godziną 8:00, nie wcześniej niż na godz. 07:30.

Transport po zajęciach: transport uczestników do miejsca ich zamieszkania, tj. po zajęciach musi gwarantować wyjazd ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS, ul. Gajdy 3) po godzinie 14:00, nie później niż o godz. 14:30.

Uczestnicy ŚDS to mieszkańcy powiatu brodnickiego, osoby z niepełnosprawnościami – grupa do 25 osób.

Zamawiający przewiduje, że dowóz uczestników ŚDS następował będzie w ramach dwóch możliwych wariantów (trasy w obrębie powiatu brodnickiego):

 

Wariant 1:

– jedna trasa obejmuje miejscowości: Brodnica (ul. Gajdy 3), Świerczynki, Łaszewo, Zaborowo, Miesiączkowo, Gołkowo, Świedziebnia, Janowo, Michałki, Kłuśno, Dzierzno, Kretki Małe, Brodnica (ul. Gajdy 3)

– druga trasa obejmuje miejscowości: Brodnica (ul. Gajdy 3), Karbowo, Czekanowo, Jabłonowo Pomorskie, Kruszyny, Dąbrówka, Buczek, Kawki, Małki, Karbowo, Brodnica (ul. Gajdy 3).

 

Wariant 2:

– trasa obejmuje miejscowości: Brodnica (ul. Gajdy 3), Karbowo, Czekanowo, Jabłonowo Pomorskie, Kruszyny, Dąbrówka, Buczek, Kawki, Małki, Karbowo, Brodnica (ul. Gajdy 3).

 

Trasy wskazane powyżej mogą ulec niewielkim zmianom w trakcie realizacji zadania, np. w związku z rezygnacją uczestnika z udziału w zajęciach ŚDS. Miejscem docelowym w przypadku dowozu na zajęcia oraz miejscem początkowym odwiezienia po zajęciach jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Brodnicy, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica.

Transport powinien się odbywać pojazdem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, które mają problemy z poruszaniem się (poręcze, dodatkowe progi, itp.). Nie jest wymagany pojazd przystosowany do transportu wózków inwalidzkich. Wykonawca musi wziąć pod uwagę ubezpieczenie przewożonych osób, oraz fakt, że w trakcie przejazdu osobom z niepełnosprawnościami będzie towarzyszył opiekun wyznaczony przez zamawiającego.

Prosimy o przesłanie propozycji wyceny na ww. usługę w przeliczeniu: … zł / km. brutto, do dnia 27.12.2023 r. do godz. 15:00. Wycenę prosimy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl (skan oferty) – FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

Ewentualnych informacji i wyjaśnień w sprawie zapytania udziela p. Michał Pezler – pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl.