Po pandemii, po okresie obostrzeń, po pracy zdalnej… w końcu udało się spotkać na żywo i nie tylko w trakcie tygodnia nauki.

Ostatni weekend (4-6 czerwca) to Weekend Integracyjny w Bursie. Były spotkania z psychologiem, warsztaty taneczne i ruchowe, zajęcia dietetyczno-kulinarne, wspólne gotowanie, wspólny czas i… kino pod chmurką. Dopisała pogoda i frekwencja. Mamy nadzieję, że okazji do takich spotkań będzie coraz więcej!