Przełom 2020 i 2021 r. był bardzo trudny okresem w prowadzeniu aktywizacji i rozbudowanego wsparcia osób w kryzysie bezdomności. W związku z pandemią i obostrzeniami placówki wspierające osoby bezdomne skupiły się na codziennym funkcjonowaniu i przeciwdziałaniu rozwoju epidemii zwłaszcza wśród swoich podopiecznych i kadry. Istnieje teraz duża potrzeba, aby z jednej strony wspomóc osoby w kryzysie bezdomności, które przez bardzo długi czas trwały w braku aktywności (spowodowanej zamknięciem i obostrzeniami) a z drugiej rozwinąć wsparcie dla osób, które nie zostały objęte opieką w trakcie epidemii.

 

W Brodnickim Centrum Caritas realizuje obecnie nowe działania na rzecz osób bezdomnych. Dzięki dwóm projektom realizowanym ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w schroniskach w Brodnicy i Chełmży możemy rozwijać dodatkowe formy wsparcia.

Projekt „Aktywizacja niepełnosprawnych osób w kryzysie bezdomności”, realizowany w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży, ma na celu zwiększenie samodzielności funkcjonowania (ruchowej i codziennej) 30 bezdomnych osób niepełnosprawnych w okresie jego realizacji. Osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej są wspierane przez fizjoterapeutę, psychologa, mają rozwinięte wsparcie w ramach treningu higienicznego. Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Konkursu 25/2021 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II

Dodatkowo w Schronisku w Chełmży powoli kończymy prace remontowo modernizacyjne w ramach projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki modernizacji, pomieszczenia schroniska zwiększą swoją funkcjonalność i zapewnią dużo lepsze warunki w ramach miejsc z usługami opiekuńczymi.

Tymczasem w Brodnicy w rozpoczęliśmy (po raz pierwszy w naszej działalności) pilotażowe dyżury w ramach streetworkingu. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób przebywających poza placówkami wsparcia i pomóc im z zmianie swojej sytuacji. Dodatkowo realizujemy regularne dyżury psychologa oraz terapeuty uzależnień. Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności jest realizowane w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2021″, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wiemy, że działania interwencyjne nie są jedynym rozwiązaniem, dlatego Brodnickie Centrum Caritas jest członkiem Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego, która zrzesza przedstawicieli władz samorządowych, jednostek samorządu lokalnego oraz organizacji prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

 

Jak reagować i pomagać, kiedy spotykamy osoby w kryzysie bezdomności „na ulicy”:

·         spotykając osobę bezdomną kieruj ją do instytucji pomocowych (ośrodek pomocy społecznej, straż miejska);

·         jeśli widzimy kogoś leżącego na ulicy lub mieszkającego w pustostanach – koniecznie informujmy straż miejską lub policję – to może realnie uratować życie;

·         nie wspieraj finansowo osoby bezdomnej, ponieważ tym utwierdzasz ją w bezdomności.

Na koniec, pamiętajmy aby odchodzić od stereotypów. Powodów bezdomności jest wiele, tak jak wiele jest historii podopiecznych naszych jednostek. Być może, codziennie mijamy na ulicy kogoś, który zmaga się z kryzysem bezdomności i właśnie idzie do…pracy.