ŚDS ponownie „nie zdalnie”. Od 5-ego maja wznowiliśmy zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy! Wróciły zajęcia stacjonarne, wróciły uśmiechy i jest dużo energii… Już za chwilę wracamy z zajęciami popołudniowymi i weekendowymi.