Czy ktoś pamięta jeszcze o pandemii? My pamiętamy, bo to był bardzo intensywny okres pracy, m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy. W czasie obostrzeń pracowaliśmy zdalnie, z wykorzystaniem tabletów i telefonów. Dowoziliśmy zadania domowe, materiały oraz… żywność. Naszych uczestników wspieraliśmy podczas bezpośrednich spotkań w domu lub na spacerach. Był to jednak trudny czas dlatego dodatkowe wsparcie się przyda!

Dzięki środkom europejskim będziemy mogli rozwinąć ofertę Środowiskowego Domu Samopomocy o zajęcia z fizjoterapeutą, psychologiem i seksuologiem. Dlaczego? Ponieważ widzimy, że nasi Podopieczni potrzebują dodatkowej pomocy specjalistów.

W ramach projektu dla uczestnika przewidziane są następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą. Dla każdego z uczestnika przeznaczone jest średnio 13 spotkań w projekcie (w sumie 13 h w ramach projektu). Zajęcia będą polegały na: ocenie ogólnego stanu podopiecznego – mobilności, samodzielności, ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej oraz na efektywnym przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności uczestnika. Ćwiczenia i treningi ruchowe mają pomóc osobie niepełnosprawnej w poprawie kondycji fizycznej, wzmocnieniu jej mobilności i samodzielności w funkcjonowaniu.
  2. Indywidualne zajęcia z seksuologiem. Dla każdego z uczestnika przeznaczone jest średnio 13 spotkań w projekcie (w sumie 13 h w ramach projektu). W trakcie spotkań uczestnicy będą objęci indywidualnymi konsultacjami i wsparciem terapeutycznym.
  3. Indywidualne zajęcia z psychologiem. Dla każdego z uczestnika przeznaczone jest średnio 13 spotkań w projekcie (w sumie 13 h w ramach projektu). Wsparcie psychologiczne ma pomóc osobie niepełnosprawnej w powrocie do normalnego i codziennego funkcjonowania po okresie izolacji. Wsparcie psychologiczne ma na celu pomoc w podejmowaniu aktywności, oraz usprawnienie funkcjonowania w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie uczestników przewidziano na okres 01.10.2022 – 31.01.2023 r.

Miejsce realizacji: zajęcia będą realizowane przede wszystkim w pomieszczeniach Brodnickiego Centrum Caritas, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2, w ramach konkursu grantowego „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” RPKP.09.03.02-04-0001/21.