W czerwcu realizujemy po raz kolejny wydawanie żywności w ramach programu FEAD.

I Wydawka
Poniedziałek 14.06.2021 – godz.8:00 – 13:00
GOPS Brodnica 262 osoby
GOPS Górzno 62 osoby

II Wydawka
Wtorek 15.06.2021 – godz.8:00 – 13:00
GOPS Bobrowo 231 osób szkolenie 13 osób
GOPS Brzozie 209 osób

III Wydawka
Środa 16.06.2021 – godz.8:00 – 13:00
GOPS Zbiczno 289 osoby
GOPS Bartniczka 191 osoby

IV Wydawka
Czwartek 17.06.2021 – godz.8:00 – 13:00
GOPS Świedziebnia 475 osób szkolenie 25 osób

V Wydawka
Piątek 18.06.2021 – godz.8:00 – 13:00
CUS Kurzętnik 677 osób

VI Wydawka
Poniedziałek 21.06.2021 – godz.8:00 – 13:00
MOPS Brodnica A-K szkolenie 25 osób

VII Wydawka
Wtorek 22.06.2021 – godz.8:00 – 13:00
MOPS Brodnica L-Ż

Działania towarzyszące odbędą się dla poszczególnych gmin w czasie wydawania paczek żywno-ściowych

Prosimy o zabranie ze sobą odpowiedniej ilości toreb do spakowania asortymentu, gdyż Brodnickie Centrum Caritas nie zapewnia ze swojej strony żadnych opakowań oraz stosowania się do ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID 19 (założenie maseczek, rękawiczek, zacho-wanie odstępów).