Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka zwraca się z prośbą o wycenienie kosztu  usługi dla realizacji transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z miejsca ich zamieszkania na zajęcia w ŚDS i do miejsca ich zamieszkania po zajęciach w ŚDS – grupa ok 25 osób, w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 w dni robocze.

  1. Dowóz na zajęcia: dowóz uczestników musi gwarantować ich przyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) przed godziną 8:00, nie wcześniej niż na godz. 07:30.
  2. Transport po zajęciach: transport uczestników do miejsca ich zamieszkania, tj. po zajęciach musi gwarantować wyjazd ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) po godzinie 14:00, nie później niż o godz. 14:30.
  3. Uczestnicy ŚDS to mieszkańcy powiatu brodnickiego, osoby z niepełnosprawnościami – grupa do 25 osób.
  4. Zamawiający przewiduje, że dowóz uczestników ŚDS następował będzie w ramach dwóch możliwych wariantów (trasy w obrębie powiatu brodnickiego):

Wariant 1:

– jedna trasa obejmuje miejscowości: Brodnica (ul. Gajdy 3), Świerczynki, Łaszewo, Zaborowo, Miesiączkowo, Gołkowo, Świedziebnia, Michałki, Kłuśno, Dzierzno, Brodnica (ul. Gajdy 3)

– druga trasa obejmuje miejscowości: Brodnica (ul. Gajdy 3), Karbowo, Czekanowo, Jabłonowo Pomorskie, Kruszyny, Dąbrówka, Buczek, Kawki, Małki, Karbowo, Brodnica (ul. Gajdy 3).

Wariant 2:

– trasa obejmuje miejscowości: Brodnica (ul. Gajdy 3), Karbowo, Czekanowo, Jabłonowo Pomorskie, Kruszyny, Dąbrówka, Buczek, Kawki, Małki, Karbowo, Brodnica (ul. Gajdy 3).

  1. Trasy wskazane powyżej mogą ulec niewielkim zmianom w trakcie realizacji zadania, np. w związku z rezygnacją uczestnika z udziału w zajęciach ŚDS.
  2. Miejscem docelowym w przypadku dowozu na zajęcia oraz miejscem początkowym odwiezienia po zajęciach jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Brodnicy, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica.
  3. Transport powinien się odbywać pojazdem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, które mają problemy z poruszaniem się (poręcze, dodatkowe progi, itp.). Nie jest wymagany pojazd przystosowany do transportu wózków inwalidzkich. Usługodawca musi wziąć pod uwagę ubezpieczenie przewożonych osób, oraz fakt, że w trakcie przejazdu osobom z niepełnosprawnościami będzie towarzyszył opiekun wyznaczony przez zamawiającego.
  4. Prosimy o przesłanie propozycji wyceny na ww. usługę w przeliczeniu: … zł / km. brutto, do dnia 30.11.2022 r. do godz. 15:00. Wycenę prosimy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl (skan oferty) FORMULARZ OFERTY
  5. Ewentualnych informacji i wyjaśnień w sprawie zapytania udziela p. Michał Pezler – pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl.