O problemach osób w kryzysie bezdomności przypominamy także w wakacje. Właśnie wtedy większość z nas myśli o urlopach i wypoczynku zdecydowanie częściej niż o nadchodzącej zimie.

Sytuacja osób w kryzysie bezdomności się zmienia, a my informujemy już od kilku lat. Ostatni rok to dodatkowo okres pandemii, obostrzeń i zmian także w jednostkach wspierających osoby bezdomne. Hasło „zostań w domu” pokazało jeszcze mocniej, że kryzys bezdomności nie dotyczy tylko stereotypowo postrzeganych osób ulicy.

Od maja prowadzimy remont i modernizację schroniska dla osób bezdomnych w Chełmży. Dlaczego wystartowaliśmy w unijnym konkursie i skorzystać ze środków na inwestycje? Ponieważ przybywa osób bezdomnych w złym stanie zdrowia, zaawansowanym wieku lub po prostu niesamodzielnych. W samej Chełmży było to ponad 20 osób w 2018 roku, ponad 40 osób w 2019 roku, oraz 50 to osób w 2020 r, które trafiły do Chełmży jako osoby nie samoobsługowe.

Nasz projekt – „Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży” (RPKP.06.01.02-04-0008/20 ) pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla osób z niepełnosprawnościami zapewnimy 30 miejsc przebywania zgodnie ze standardem dla tego typu placówek. Zmodernizowany budynek będzie umożliwiał warunki dla prowadzenia nowych form wsparcia. Dzięki remontowi przygotujemy m.in.: pokój terapeutyczny – umożliwienie prowadzenia wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz pracy socjalnej oraz salę wspólną (salę rehabilitacyjną) – umożliwienie zajęć rehabilitacyjnych (w tym fizjoterapeutycznych) z wykorzystaniem sprzętu i przyrządów rehabilitacyjnych;

Jest to trudny remont, ponieważ odbywa się w trakcie normalnego funkcjonowania schroniska, jednak na koniec października powinniśmy dysponować odmienionym i funkcjonalnym budynkiem. Idealny moment przed sezonem zimowym.