Wyjazdy młodzieży, weekendowe zajęcia osób z niepełnosprawnościami, streetworking od wiosny do lata, szkolenia dla terapeutów… dodatkowych zajęć dla Podopiecznych Brodnickiego Centrum Caritas, a także mieszkańców miasta i Brodnicy, będzie naprawdę dużo.

 

Zadania związane ze wsparciem młodzieży:

1) Powierzenie prowadzenia na terenie Powiatu Brodnickiego zajęć socjoterapeutycznych w wymiarze 95 godzin oraz zajęć profilaktyczno-wychowawczych w wymiarze 95 godzin dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej na czas nauki w placówkach poza miejscem zamieszkania.

2) Projekt „Coolturalne wyjazdy”

 

Zadania związane ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami:

3) Opieka wytchnieniowa

4) Wzmocnienie kadry OzOON (Osób z otoczenia osób niepełnosprawnych)

5) „Od zależności ku samodzielności” edycja 2023

6) V Przegląd teatralny

7) Wycieczka do Warszawy

8) Wycieczka do Gdyni

9) Pielęgnujemy słowiańskie tradycje

 

Zadania związane ze wsparciem osób w kryzysie bezdomności:

10) Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2023 r.

11) Pokonać bezdomność. Edycja 2023

 

O każdym z projektów można już znaleźć informację lub niedługo pojawi się ona na naszej stronie internetowej TUTAJ