Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Aktualności

 • Asystent rodziny - zawód dla superbohaterów?


   

  Wojewódzka Konferencja Asystentów Rodziny – to wydarzenie zorganizowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy i Brodnickie Centrum Caritas przy udziale Urzędu Miasta Brodnicy oraz Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Asystentów Rodziny. 9 maja w Brodnicy spotkało się ponad 130 osób – przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodziny, kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz urzędów gmin z województwa kujawsko-pomorskiego.

   

  Najistotniejszym elementem konferencji były dyskusje prowadzone w trzech grupach tematycznych. Uczestnicy spotkania sformułowali i przedstawili swoje spostrzeżenia nt. codziennej pracy asystentów rodziny, stanu prawnego, możliwości i problemów, jakie wiążą się z asystentura rodzinną.

   


   

   

 • Nowe działania na rzecz osób bezdomnych.


  14 kwietnia to w naszym kraju Dzień Ludzi Bezdomnych. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego z inicjatywy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najnowszego, Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, w Polsce jest ponad 33 tysiące osób bezdomnych.

  Od kwietnia rozpoczynamy realizację dodatkowych działań na rzecz osób bezdomnych, które korzystają ze wsparcia prowadzonego przez nas schroniska dla osób bezdomnych. Chcemy zapewnić naszym podopiecznym fachową pomoc specjalistów – m.in. radcy prawnego, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty uzależnień.

 • Pierwsze spotkania Seniorów i Młodzieży za nami.


  Pierwsze warsztaty Seniorów i Młodzieży za nami! Było pysznie, ciekawie i bardzo kreatywnie. A wszystko to za sprawą Młodych duchem i młodych wiekiem! Następne spotkanie w czwartek - 20 kwietnia. Mamy jeszcze wolne miejsca!
  Zajęcia są organizowane ze środków "Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020".

 • "Młodzi duchem, młodzi wiekiem" - zaczynamy nowe zajęcia!


   

  Warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, spotkania z prawnikiem, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, wyjazd do teatru, a przede wszystkim możliwość wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń – seniorów i młodzieży.

  Od marca Brodnickie Centrum Caritas rozpoczyna realizację działań dla seniorów z Brodnicy oraz młodzieży. Wspólne zajęcia i warsztaty mają nie tylko pozwolić na wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu – seniorami i młodzieżą ale mają ich także przygotować do wspólnych przedsięwzięć.

   

  Na zgłoszenia czekamy do 24 marca! Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

   

   

   

 • Podsumowanie 2016 roku


  2016 rok przyniósł wiele zmian w Brodnickim Centrum.

  Środowiskowy Dom Samopomocy powiększył się o dwie nowe pracownie. Ośrodek Wsparcia dla osób bezdomnych od wrzesnia funkcjonuje już nie jako noclegownia ale jako schronisko dla osób bezdomnych. Rozpoczęliśmy ciekawe i potrzebne zajęcia w Bursie Szkolnej. Działo się dużo, a sprawozdanie z działalności Centrum można zobaczyć TUTAJ.