Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka
ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica
tel. (056) 49 50 281

tel. kom 696 083 794
caritas.brodnica@diecezja.torun.pl
www.caritasbrodnica.pl
konto – BS Brodnica
87 9484 1150 2221 0004 0872 0001
NIP: 874-16-14-030
REGON: 040019534-00089


Kadrowa

Anita Ładzik
tel. 668 816 435

Główna Księgowa

Lucyna Kempczyńska

Kierownik Bursy Szkolnej

Magdalena Modrakowska
tel. 606 114 386

Zastępca Dyrektora

Michał Pezler
tel. 512 901 001

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy

Mateusz Szafrański
tel. 698 394 706

Kierownik Schroniska dla Osób Bezdomnych w Brodnicy

Adam Świtalski
tel. 696 083 848

Kierownik Schroniska dla Osób Bezdomnych w Chełmży

Monika Kania-Burak
tel. 733 920 716

DYREKTOR

Ksiądz kanonik Grzegorz Bohdan

Urodził się 4 marca 1964 roku w Toruniu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego 14 maja 1989 roku. W roku 1998 został wydelegowany do pełnienia służby misyjnej w diecezji. Będąc rezydentem w Brodnicy był dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji Rejonu Brodnickiego Diecezji Toruńskiej, przy której działała od 1998 roku świetlica środowiskowa. Był to pewnego rodzaju zalążek przyszłego Ośrodka Caritas. Ksiądz Grzegorz był również przewodniczącym Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota „Emmanuel”, które zrzesza wiernych, żyjących według wspólnej reguły. Dnia 23 kwietnia 2002 roku, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej Ksiądz Biskup Andrzej Suski uwzględniając potrzeby najuboższej części społeczeństwa rejonu brodnickiego mianował księdza Grzegorza Bohdana dyrektorem nowo powstałego Brodnickiego Ośrodka Caritas Diecezji Toruńskiej, który 8 grudnia 2004r., zmienił nazwę na Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jan Chrapka.