Środowiskowy Dom Samopomocy przy Brodnickim Centrum Caritas funkcjonuje od listopada 2008 roku. Podstawowym celem placówki jest zaspokajanie podstawowych potrzeb osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wspieranie rodzin z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych. Zajęcia w odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla 50 uczestników z Brodnicy oraz powiatu brodnickiego.

Aby osoba niepełnosprawna mogła uczęszczać do Środowiskowego Domu Samopomocy, należy złożyć podanie oraz skontaktować z kierownikiem Domu: Kierownik – panią Sylwią Blinkiewicz – 698 394 706

Podanie o przyjęcie do ŚDS
Regulamin ŚDS
Więcej informacji