W Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje dziewięć pracowni terapeutycznych:

Pracownia multimedialna

Zajęcia w pracowni multimedialnej mają na celu naukę praktycznej obsługi komputera i urządzeń, takich jak: drukarka, skaner, laminarka. Podopieczni uczą się korzystania z Pakietu Office- samodzielnie redagują teksty do kroniki, gazetki. Zajmują się obróbką zdjęć z różnych wydarzeń: spotkań, imprez, w których biorą udział. Uczestnicy korzystają także z gier i programów edukacyjnych, które służą do wszechstronnego rozwoju funkcji poznawczych i wyobraźni.

Pracownia stolarsko – remontowa

Uczestnicy pracowni zajmują się obróbką drewna i materiału drewnopodobnego. Wykonują donice, ozdoby z drewna i ze sklejki. Uczą się zasad BHP zbliżonych do tych, jakie panują w zakładach pracy. Nabyte umiejętności wykorzystują zajmując się drobnymi naprawami i remontami na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Pracownia artystyczno-plastyczna i rękodzielnictwa

Uczestnicy pracowni artystyczno -plastycznej zajmują się wykonywaniem dekoracji, ozdób i obrazów. Wykonują ozdoby z gipsu, wikliny papierowej, a także biżuterię oraz karty okolicznościowe z wykorzystaniem różnych metod plastycznych. Zajmują się także ozdabianiem prac za pomocą metody decoupage. Malują i haftują wykorzystując zdolności manualne i szlifując zręczność. Podopieczni w tej pracowni zajmują się również krawiectwem i metaloplastyką.

Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego

Pracownia ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: gotowanie, przygotowanie potraw, korzystanie z przepisów kulinarnych, porcjowanie i estetycznego podawanie potraw. Zajęcia kulinarne prowadzone są w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego.

Pracownia ogrodnicza

Uczestnicy tej pracowni zajmują się pielęgnacją roślin, kwiatów i krzewów na terenie Brodnickiego Centrum Caritas. Pracują w tunelu foliowym, gdzie hodują owoce i warzywa, które są wykorzystywane w pracowni kulinarnej, jako dodatek do przygotowywanych posiłków.

Pracownia umiejętności życia codziennego

To pracownia, w której osoby niepełnosprawne uczą się podstawowych i zwykłych czynności, które wydają się na pozór oczywiste, ale dla osób z zaburzeniami psychicznymi potrafią być wyjątkowym wyzwaniem.

Pracownia krawiecka

Głównym celem jest zdobycie i przyswojenie przez uczestników umiejętności z zakresu krawiectwa i szycia, które będą wykorzystywane w życiu codziennym – dzięki czemu zwiększy się ich samodzielność i zaradność życiowa. Czynności podejmowane przez podopiecznych w pracowni krawieckiej pozwalają na: rozwijanie sprawności manualnych, odreagowanie negatywnych emocji, zachęcenie do samodzielnego projektowania i wykonywania czynności, zagospodarowania czasu wolnego, pobudzania wyobraźni przy tworzeniu prac różnorodnymi technikami, rozwijania zainteresowań krawieckich, dbania o estetykę przy wykonywaniu prac i w otoczeniu, wytrwałości i skupienia uwagi oraz doskonalenia umiejętności pracy w grupie. Ponadto, zajęcia w pracowni umożliwiają naukę umiejętności z zakresu zaradności życiowej takie jak; prasowanie, obsługa żelazka, naprawa ( cerowanie) odzieży, przyszywanie guzików, dbanie o porządek i czystość w swoim otoczeniu. Przygotowywane są również kostiumy do różnego rodzaju występów, ozdoby świąteczne, a także dekoracje pomieszczeń. Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt: maszyna krawiecka, overlock, hafciarka, stanowisko prasowalnicze z wytwornicą pary, a także drobny sprzęt oraz artykuły niezbędne do funkcjonowania pracowni.

Pracownia fusingu

W pracowni odbywają się zajęcia: nauka technologii spajania, wtapiania, gięcia i zdobienia szkła w piecu szklarskim w wysokiej temperaturze. Zajęcia pozwalają tworzyć piękne formy jubilerskie, i większe ozdobne przedmioty użytkowe. Łączenie szkła w jeden kawałek pozwala w efekcie tworzyć ozdobne detale. Czynności podejmowane w pracowni pozwalają na: zdobycie nowego zawodu oraz nowych umiejętności ( duże możliwości zdobienia szkła artystycznego), rozwijanie wyobraźni i pobudzenie do twórczej aktywności poprzez samodzielne projektowanie prac, wyrabianie dbałości o porządek w swoim otoczeniu, bezpieczeństwo pracy, wyrabianie estetyki pracy. Ponadto, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań, wytrwałości, podejmowaniu nowych wyzwań, kształtowaniu umiejętności organizacji pracy, wyrabianiu systematyczności. Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt: piec do fusingu, szlifierkę, a także drobny sprzęt oraz artykuły niezbędne od prawidłowego funkcjonowania pracowni.

Pracownia witrażu

Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności w zakresie artystycznej obróbki szkła. Wykorzystując techniki artystyczne polegające na łączeniu elementów z kolorowego szkła, a także komponowania go z innymi materiałami plastycznymi. Techniki te umożliwiają tworzenie ze szkła przedmiotów dekoracyjnych, a także użytkowych takich jak: zawieszki, zegary ozdobne, biżuteria, mozaiki itp.. W tej pracowni powstają również rysunki na szkle.

Oprócz zajęć stacjonarnych organizowane są wspólne wycieczki, podopieczni biorą także udział w imprezach integracyjnych, festiwalach, konkursach, turniejach oraz zawodach sportowych.