Project Description

 

Caritas Diecezji Toruńskiej realizuje projekt pod nazwą Budowa Ośrodka Rozwoju Usług Wspierających przy Brodnickim Centrum Caritas, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Ośrodka Rozwoju Usług Wspierających przy Brodnickim Centrum Caritas, zlokalizowanym na ul. Gajdy 3 w Brodnicy, który stanowić będzie obiekt użyteczności publicznej – społeczną infrastrukturę lokalną, w której świadczone będą usługi społeczne dla lokalnej społeczności, w postaci rehabilitacji i zajęć rozwijających dla osób niepełnosprawnych, osób ze szczególnymi potrzebami lub osób z zaburzeniami rozwoju (m. in. spektrum autyzmu) oraz na potrzeby usług wytchnieniowych oraz innych działań świadczonych dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Brodnickiego.

Celem projektu jest zmniejszenie nierówności w zakresie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społ. kierowanych do społeczności marginalizowanych, osób z niepełnosprawnościami lub osób z zaburzeniami rozwoju (m.in. spektrum autyzmu).

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

– prace przygotowawcze projektu (opracowanie dokumentacji technicznej oraz Planu Inwestycji),

– roboty budowlane (budowa Ośrodka, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej),

– zakup wyposażenia Ośrodka,

– nadzór inwestycyjny.

 

Efektami (wskaźnikami) projektu będą:

  1. Nowy obiekt, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w którym realizowane będą usługi społeczne,
  2. 80 użytkowników rocznie nowej placówek opieki społecznej.

Grupę docelową będą stanowić osoby niepełnosprawne, osoby ze szczególnymi potrzebami lub zaburzeniami rozwoju w tym osoby z autyzmem z powiatu brodnickiego. Szacuje się, że z nowo wybudowanych pomieszczeń skorzysta rocznie min. 80 osób z niepełnosprawnościami, gdzie wśród tej liczby będą zarówno obecni wychowankowie i podopieczni korzystający z usług ŚDS, jak również osoby nowe, które obecnie są na liście oczekujących oraz uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, z którą Wnioskodawca podjął współpracę.

Wartość projektu: 4 146 687,30 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 524 684,20 PLN

mapadotacji.gov.pl