Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

W sierpniu 2023 wydaliśmy żywność w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus

Wydaliśmy 2470 paczek dla 808 rodzin to jest 34086,00 kg

Zrealizowaliśmy także działania towarzyszące: Warsztaty dietetyczno-kulinarne oraz warsztaty ekonomiczne.

Brało w nich udział 454 osób.