Project Description

„Aktywizacja niepełnosprawnych osób w kryzysie bezdomności”

Konkurs 25/2021 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Projekt realizowany jest w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży, ma na celu zwiększenie samodzielności funkcjonowania (ruchowej i codziennej) 30 bezdomnych osób niepełnosprawnych w okresie jego realizacji. Osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej są wspierane przez fizjoterapeutę, psychologa, mają rozwinięte wsparcie w ramach treningu higienicznego.

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.