Project Description

Możliwość zamieszkania poza schroniskiem, podjęcie pracy i ponowna nauka życia na swoim.

W Brodnicy rozpoczęto realizację kolejnego projektu na rzecz osób bezdomnych. Brodnickie Centrum Caritas wspólnie z Gminą Miasta Brodnicy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

„Aktywność – samodzielność – sukces” – to tytuł projektu, a także, założenia i cele Brodnickiego Centrum oraz wszystkich osób, które na co dzień pracują z bezdomnymi.

Aktywność – w ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnym i grupowym wsparciem specjalistów i opiekunów. Wspólnie zaplanują  swój plan powrotu do samodzielności.

Samodzielność – uczestnicy zamieszkają w mieszkaniach poza schroniskiem, w Brodnicy oraz we Włocławku. Będą odpowiedzialni za prowadzenie swojego gospodarstwa domowego oraz pracę. Nieodłącznym elementem „własnego” mieszkania jest także odbywanie płatnego stażu. Podczas samodzielnego zamieszkania nie będą pozbawieni wsparcia. W każdej sprawie i problemie, będą mieli do dyspozycji kadrę projektu, która będzie m.in. odwiedzała ich w „ich” mieszkaniach.

Sukces – celem projektu jest wsparcie minimum 9 osób, które zostaną przygotowane do samodzielnego funkcjonowania i usamodzielnią się po realizacji projektu – rozpoczną pracę, znajdą nowy dom.

Projekt potrwa do lipca 2020 roku. Weźmie w nim udział ponad 30 osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a wkład własny do projektu zapewnia Brodnickie Centrum Caritas (lider) oraz Gmina Miasta Brodnicy (partner).