Project Description

Projekt „Kolejne coolturalne wyjazdy” to kolejna edycja zrealizowanego w 2023 r. zadania, które ma być bezpośrednim i ciekawym wsparciem młodzieży pochodzącej z małych miejscowości głównie powiatu brodnickiego. Oferta składana w konkursie ma jest odpowiedzią na problemy, które zauważa zarówno Wnioskodawca – prowadzący bursę szkolną, jak i ogólnopolskie badania. Młodzież po ostatnich dwóch latach: pandemii, nauki zdalnej, izolacji, naprzemiennej nauki hybrydowej, niepewnej sytuacji ekonomicznej, jest coraz bardziej wycofana, odizolowana, traci więzi rówieśnicze oraz rodzinne, a także jest coraz bardziej zamknięta na wszelkiego rodzaju aktywności. Ucieka w świat prostej rozrywki i mediów społecznościowych, które bardzo często są środowiskiem innych problemów – hejtu, niezdrowej rywalizacji i przemocy rówieśniczej. Projekt zakłada aktywne formy spędzania czasu – wyjazdy kulturalno-edukacyjne, połączone z warsztatami uspołecznienia – grupowymi warsztatami kulturalnymi.

W ramach projektu przewidziano 2 wyjazdy kulturalno-edukacyjne, które mają za zadanie pomóc młodzieży: spędzić aktywny czas w swojej grupie rówieśniczej, poznać nowe formy aktywności kulturalnej (zwiedzanie miast, teatr, muzea), ale także rozwinąć swoją wiedzę nt. historii i kultury regionu oraz kraju. Wyjazdy mają także wzmocnić kompetencje społeczne (uspołecznienie młodzieży). Dodatkowo przed wyjazdami zaplanowano warsztaty uspołeczniające, które będą pomagały w zaplanowaniu przez młodzież wyjazdów i odpowiedniemu przygotowaniu, a także będą wzmacniały relacje rówieśnicze i wychodzenie z własnej izolacji.

W celu odpowiedzi na zdiagnozowane problemy – [a] niską aktywność, [b] osłabienie więzi społecznych i koleżeńskich, [c] spadek zainteresowań w sferze kultury, Wnioskodawca planuje zorganizowanie 2 wyjazdów kulturalno-edukacyjnych, podczas których młodzież, będzie mogła: – spędzić aktywnie czas w swojej grupie rówieśniczej, poznać nowe formy aktywności kulturalnej (zwiedzanie, teatr), ale także rozwinąć swoją wiedzę nt. regionu i kraju poprzez spacery i spotkania z przewodnikami; – wzmocnić relacje rówieśnicze, wyjść z własnej izolacji, oraz pozytywnie spędzić wspólnie czas; – wzmocnić kompetencje społeczne (uspołecznienie młodzieży) dzięki warsztatom prowadzonym między wyjazdami, w tym poprzez planowanie poszczególnych wyjazdów oraz wybór miejsc docelowych, oraz udział w nowych dla siebie formach kultury – teatr, – rozwinąć swoje zainteresowania i doświadczyć czasami po raz pierwszy w życiu tzw. kultury wyższej, a także zmienić swoje postrzeganie kultury.

 

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego