Project Description

Brodnickie Centrum Caritas od lat zwraca uwagę na zmieniające się problemy osób w kryzysie bezdomności. W prowadzonych przez Centrum schroniskach przybywa osób w podeszłym wieku ale także w złym stanie zdrowia. Zwiększa się liczba osób, które ze względu na wiek lub kondycję nie będą już w stanie podjąć żadnej aktywizacji zawodowej, a schronisko stanie się dla nich miejscem docelowym – choć tak nie powinno być nie tylko ze względu na ustawy i zarządzenia.

W naszej codziennej pracy z osobami w kryzysie bezdomności, a także dzięki wymianie informacji z innymi Podmiotami zajmującymi się wsparciem osób bezdomnych, zauważamy istotne zmiany:

przybywa osób bezdomnych w złym stanie zdrowia, zaawansowanym wieku lub po prostu niesamodzielnych. W samej Chełmży było to ponad 20 osób w 2018 roku, ponad 40 osób w 2019 roku, oraz 50 to osób w 2020 r, które trafiły do Chełmży jako osoby nie samoobsługowe. Ze schroniska w Brodnicy w roku 2020r. – skorzystało łącznie 118  osób: kobiety – 22 (wiek 21-88), mężczyźni – 96 (wiek 18-71);

– osób bezdomnych jest statystycznie mniej ale zwiększa się liczba osób, które są w podeszłym wieku, w złym stanie zdrowia, niepełnosprawne lub zniedołężniałe. Przybywa także osób, które do tej pory zamieszkiwały w pustostanach, w parkach, w szałasach i nie korzystały one z placówek wsparcia lub korzystały z nich sporadycznie – te osoby, w momencie pogorszenia się stanu zdrowia najczęściej trafiają do szpitala a później oczekują na miejsce w DPS-ach. Schronisko z usługami opiekuńczymi – takie jak schronisko w Chełmży, jest swoistym buforem dla takich osób i pomaga rozładować system pomocy społecznej;

blisko 30% (439 osób) całej populacji osób w kryzysie bezdomności w naszym województwie to osoby powyżej 60 roku życia. Wzrasta liczba osób przebywających w schroniskach oraz liczba osób korzystających z ogrzewalni. Spada natomiast odsetek osób bezdomnych przebywających w noclegowniach. Wartym odnotowania jest fakt iż, zwiększa się liczba osób bezdomnych przebywająca w szpitalach i hospicjach.

– w trakcie ostatniego roku, w województwie kujawsko-pomorskim udało się uniknąć dużych ognisk koronawirusa w placówkach prowadzących wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności – dzięki zasadom i reżimom wprowadzanym przez ich pracowników, dzięki wsparciu instytucji a także dzięki dyscyplinie samych podopiecznych;

Potrzeby są coraz większe ponieważ z każdym rokiem przybywa osób, które zmagają się nie tylko z kryzysem bezdomności ale także z niepełnosprawnością lub zaawansowanym wiekiem. Schronisko w Chełmży ma pomagać właśnie tym osobom. W ramach realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego, Brodnicka Caritas w 2021 roku przeprowadzi dużą modernizację budynku schroniska przy ulicy Polnej 20 – „Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży” (RPKP.06.01.02-04-0008/20 ). Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – zapewnimy 30 miejsc przebywania zgodnie ze standardem dla tego typu placówek. Zmodernizowany budynek będzie umożliwiał warunki dla prowadzenia nowych form wsparcia – integracji społecznej i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami:

– przygotowanie pokoju terapeutycznego – umożliwienie prowadzenia wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz pracy socjalnej;

– przygotowanie sali wspólnej (sali rehabilitacyjnej) – umożliwienie zajęć rehabilitacyjnych (w tym fizjoterapeutycznych) z wykorzystaniem sprzętu i przyrządów rehabilitacyjnych;

– lepsze wsparcie w zakresie treningu higienicznego – dzięki przebywaniu uczestników w mniejszych grupach na salach wspólnych.

Budżet projektu to 1 611 261,51 zł, a dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 95%.