Project Description

W drugiej połowie 2020 roku, Działanie pt. „Montaż zewnętrznej platformy dźwigowej w budynku Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży na potrzeby niepełnosprawnych osób bezdomnych” zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 750,00 zł.

W ramach dofinansowania ze środków PFRON, budynek schroniska został wyposażony w platformę dźwigową, dzięki której, podopieczni schroniska mający problemy z poruszaniem się (głównie osoby z niepełnosprawnościami) będą mogły bez przeszkód korzystać także z górnych pomieszczeń budynku.