Project Description

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działania: 1, 4, 5

 

W roku 2022 r. ze schroniska w Brodnicy skorzystało łącznie 114 osób, w tym aż 36 w ramach schroniska z usługami opiekuńczymi. W tej grupie były 22 kobiety w wieku od 18 do 89 (!) lat oraz 92 mężczyzn w wieku do 86 lat. Ze schroniska z usługami opiekuńczymi w Chełmży skorzystało łącznie ponad 70 osób, w tym ponad 50 osób wymagających usług opiekuńczych.

W ramach oferty Brodnickie Centrum Caritas planuje kontynuować szerokie wsparcie specjalistyczne dla podopiecznych dwóch schronisk, a także rozwinąć ofertę wsparcia dla osób bezdomnych o streetworking prowadzony regularnie w ciągu roku, na terenie Brodnicy oraz Chełmży aby objąć wsparciem osoby w kryzysie bezdomności przebywających poza placówkami wparcia. Dodatkowo Oferent planuje rozwinięcie działań aktywizujących dla podopiecznych schronisk o kursy, które zwiększą kompetencje podopiecznych – obecnych i przyszłych wolontariuszy wspierających działania jednostek.

Realizacja zadnia skierowana jest do min. 30 osób w kryzysie bezdomności objętych wsparciem schronisk dla osób bezdomnych w Brodnicy i Chełmży (osoby kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatów sąsiadujących z powiatem brodnickim i toruńskim) oraz do grupy min. 15 osób w kryzysie bezdomności, które nie korzystają ze wsparcia placówek – przebywają w przestrzeni publicznej, zajmują pustostany itp. Przeprowadzone w ostatnim kwartale 2022 roku, dyżury streetworkerów w Brodnicy i Chełmży pokazały, że ta forma wsparcia jest konieczna także w ciągu roku. Dzięki realizacji streetworkingu, do obu schronisk trafiło w 2002r. 6 osób, które do tej pory, na stałe przebywały w przestrzeni publicznej.

W ramach realizacji zadania odbędzie się:
– 9 miesięcy regularnych dyżurów streetworkerskich w Brodnicy i Chełmży– łącznie 324 h wsparcia osób w kryzysie bezdomności przebywających poza placówkami;
– 162 h pracy wolontaryjnej uczestników projektu – osób w kryzysie bezdomności w trakcie streetworkingu;
– 270 h wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie bezdomności, w dwóch placówkach, w trakcie 9 miesięcy spotkań indywidualnych;
– 108 h wsparcia w ramach prowadzonej terapii uzależnień dla osób w kryzysie bezdomności w dwóch placówkach;
– 108 h wsparcia w fizjoterapeutycznego dla osób w kryzysie bezdomności w dwóch placówkach;
– 30 h wsparcia w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego dla osób w kryzysie bezdomności w dwóch placówkach;
– 45 h wsparcia w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego dla osób w kryzysie bezdomności w dwóch placówkach;
– min. 8 zrealizowanych kursów dla Podopiecznych schronisk – wolontariuszy.