Project Description

Celem realizacji zadania jest pomoc i umożliwienie osobom bezdomnym przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać. Realizacja zadania ma być dla osób bezdomnych wsparciem w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka i powrót do normalnego życia społecznego.

W 2022 roku 2022 r. ze schroniska skorzystało łącznie 114 osób w schronisku zwykłym: kobiety – 22 (wiek 18-89), mężczyźni – 92 (wiek 22-86); w tym z Gminy Miasto Brodnicy – 36 osób: kobiety – 12 (wiek 41-67), mężczyźni – 24 (wiek 19-86) oraz 36 osób w ramach schroniska z usługami opiekuńczymi – 6 kobiet i 30 mężczyzn.

Osoby bezdomne w ramach funkcjonowania schroniska dla osób bezdomnych „Betania” będą mogły skorzystać m.in.:

z ogrzewanych pomieszczeń zaopatrzonych w energię elektryczną i wodę, łóżka (wyposażone w koc lub kołdrę, poduszkę i pościel), z natrysku, z możliwości wyprania brudnej odzieży, ze środków czystości i higieny osobistej. W razie konieczności podopiecznym zostanie zapewniona odzież, możliwość zdeponowania rzeczy osobistych oraz spożycie jednego gorącego posiłku (na podstawie talonu otrzymanego z MOPS w Brodnicy). W ramach realizacji zadania zostanie zapewniony podopiecznym w razie potrzeby dostęp służb medycznych, lekarza pierwszego kontaktu, ratownictwa medycznego. Podopiecznym schroniska zostanie zapewnione wsparcie pracownika socjalnego oraz w ramach potrzeb i możliwości oferenta – pomoc psychologiczna i wsparcie innych specjalistów.

Schronisko świadczyć będzie usługi socjalno-bytowe osobom bezdomnym z terenu miasta Brodnicy całą dobę, przez siedem dni w tygodniu przez cały rok. Schronisko zapewni co najmniej 30 miejsc dla osób bezdomnych, którym MOPS wyda decyzję administracyjną o skierowaniu do schroniska.

W ramach realizacji zadania będzie prowadzona praca socjalna oraz aktywizacja społeczno-zawodowa z podopiecznymi. W miarę możliwości i potrzeb podopieczni schroniska angażowani będą do działań wolontaryjnych na rzecz schroniska i innych podopiecznych. W razie pozyskania przez wnioskodawcę środków na realizację dodatkowych projektów i grantów, podopieczni będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia.

Zadanie będzie realizowane w schronisku dla Osób Bezdomnych „Betania” przy Brodnickim Centrum Caritas, ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Schronisko prowadzone jest zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTA BRODNICY