Rozpoczęliśmy kolejną edycję działań dla podopiecznych schronisk i nie tylko… W ramach projektu z Programu Pokonać bezdomność, edycja 2023, realizujemy w tym roku szerokie wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności na terenie Brodnicy i Chełmży – kontynuujemy streetworking (już nie tylko w zimie), realizujemy wsparcie psychologiczne, fizjoterapeutyczne oraz terapię uzależnień. Działaniami obejmiemy min. 30 osób.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Caritas Diecezji Toruńskiej informuje, iż w okresie 3.04-31.12.2023 r. realizuje zadanie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działania: 1, 4, 5” dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Całkowita wartość zadania wynosi 134.517,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 120.000,00 zł. Działania zaplanowane w ramach projektu mają na celu zwiększenie niezależności i włączenia społecznego min. 30 osób w kryzysie bezdomności z województwa kujawsko-pomorskiego, które ze względu na swoją sytuację mają ograniczone możliwości usamodzielnienia, w okresie realizacji projektu – od kwietnia do grudnia 2023 r.