Project Description

W ramach realizacji zadania zaplanowane jest 6 miesięcy regularnych dyżurów streetworkerskich w Brodnicy i Chełmży– łącznie 192 h wsparcia osób w kryzysie bezdomności przebywających poza placówkami.

W ramach regularnych dyżurów, pracownicy Brodnickiego Centrum Caritas będą odwiedzać oraz monitorować sytuację osób w kryzysie bezdomności przebywających w pustostanach, miejscach publicznych, piwnicach, itp. W razie potrzeby, osoby te otrzymają pomoc żywnościową i rzeczową (m.in. bielizna, ubrania, środki czystości), a także ulotki informacyjne.

 

Głównym celem dyżurów jest nie tylko bieżąca pomoc, ale przede wszystkim zachęcenie spotkanych osób w kryzysie bezdomności do skorzystania ze wsparcia schronisk, tak by można było z nimi zacząć regularne wsparcie.

Dzięki realizacji w 2023 r. projektu w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, udało się zrealizować po raz pierwszy streetworking – praca z osobami w kryzysie bezdomności przebywającymi w miejscach publicznych, poza placówkami – od kwietnia do grudnia, zarówno w Brodnicy jak i w Chełmży. W ramach streetworkingu udzielono wsparcia 32 osobom – 22 w Brodnicy i 10 w Chełmży. Wśród nich były 3 kobiety. Po raz pierwszy realizowano tego typu wsparcie w okresie wiosenno-letnim, a także po raz pierwszy w Chełmży.

Dyżury streetworkerów w Brodnicy i Chełmży pokazały, że ta forma wsparcia jest konieczna w ciągu roku i przynosi wymierne efekty – zaopiekowanie osób, stały monitoring, zmniejszenie liczby zgonów.

 

W ramach oferty Wnioskodawca planuje kontynuować wsparcie specjalistyczne dla podopiecznych dwóch schronisk, a także rozwinąć ofertę wsparcia dla osób bezdomnych o streetworking prowadzony regularnie w ciągu roku, na terenie Brodnicy oraz Chełmży aby objąć wsparciem osoby w kryzysie bezdomności przebywających poza placówkami wparcia. Oferta skupia się na pomocy psychologicznej – monitorowanie sytuacji osób przebywających w placówkach oraz wsparciu osób poza placówkami, tak by mogły zmotywować je i zachęcić do rozpoczęcia wsparcia w ramach prowadzonych schronisk.

Dyżury streetworkerów będą prowadzone od lipca do grudnia. Wzorem lat poprzednich, nasi pracownicy będą kontaktować się poszczególnymi instytucjami, zwłaszcza w przypadkach trudnych lub zagrażających zdrowiu i życiu osób w kryzysie bezdomności. Streetworking jest koordynowany przez kierowników schronisk:

Schronisko w Chełmży – pani Monika Kania-Burak, tel. 733 920 716

Schronisko w Brodnicy – pan Adam Świtalski, tel. 696 083 848